Noregs Ungdomslag

Et nasjonalt utviklingsprogram for ildsjeler i alderen 16-25 fra Noregs Ungdomslag. Kurset går over seks dager fordelt på organisasjonens landsmøte og sommerleir. I tillegg til et lederutviklingskurs får deltagerne også egne oppgaver i tilknytning til arrangementene som danner rammen for kurset – og allerede år to møtte vi igjen flere tidligere deltagere i nye roller hvor de har fått nye muligheter og tatt mer ansvar.

Kulturorganisasjonen Noregs Ungdomslag ble stiftet i 1896 og har 14.000 medlemmer spredt på 380 lag over hele landet.


Det at programmet er så godt integrert i Ungdomslagets ordinære nasjonale møteplasser er noe vi er særlig stolte av. Underveis får deltagerne observere, delta og skape, både på sommerleiren og landsmøtet. Ungdomslagets generalsekretær og styreleder har også vært tett på kurset og både gitt og fått råd fra deltagerne.


«For meg var kurset til Fundatum heilt eineståande. Det eg trudde skulle bli lange timar med notatblokka, vart til eit sterkt, rørande og styrkande møte med meg sjølv og andre.

I notatane mine kan eg lese om kva som er mine gode eigenskapar, kva verdiar som er viktige for meg og kven i livet mitt eg kan støtte meg til. Uansett situasjon kan eg alltid gå tilbake til desse notatane og finne mot og krefter til å stå på vidare.

Kurset til Fundatum gav meg i tillegg ei god innføring i organisasjonsstruktur, leiarskapsfilosofi, og ei djupare forståing for korleis vi mennesker fungerer og korleis vi best kan samarbeide. Kurset gjorde meg bevisst på mine eigne styrkar, men òg styrkane til dei rundt meg.

Dette er lærdom som stadig kjem til nytte, både i jobb, frivilligheit og som medmenneske.»

Marit Kvamen, deltager Ungt Leiarskap


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close