Organisasjoner

Som de organisasjonsnerdene vi er heier vi veldig på de frivillige organisasjonene! Til sammen har vi vært innom et 20-talls organisasjoner med større og mindre kurs innenfor alt fra lederskap og mentorvirksomhet til politisk påvirkningsarbeid og teambuilding. Du kan lese mer om noen av programmene vi gjør for frivillige organisasjoner under, send oss en mail om du lurer på om vi kan hjelpe deg og din organisasjon med noe.

PS Vi hjelper gjerne til med å skrive søknader!


Unge funksjons-hemmede

37 medlemsorganisasjoner
Over 25.000 medlemmer

Noregs Ungdomslag

Ung Leiarskap: Et nasjonalt lederutviklingsprogram


Rotary

Hvordan ta gode valg for egen framtid?
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close