Ildsjel Horten

Et program for ressurspersoner i alderen 16-20 fra ulike miljøer i Horten. Programmet er fokusert på å bygge og koble sammen Hortens unge ildsjeler og framtidige ledere for å gjøre Horten til en bedre by å bo i. Programmet går over tre helger spredt over et semester. Deltagere selekteres etter søknad og personlig intervju, programmet gjennomføres på oppdrag fra Horten Kommune.

«Ved å ta del i Ildsjel Horten har jeg gått fra å kun eksistere til å vite hva jeg lever for og hvordan jeg kan bli det mennesket jeg ønsker å være. Jeg har gått fra å leve til å være levende, og alt jeg har lært er med meg i hverdagen. Ildsjel Horten har på fantastisk vis endret livet mitt totalt.»

Truls Råen, deltager Ildsjel Horten

«Fundatum og Ildsjel Horten ga oss en helt ny måte å jobbe med ungdomsengasjement på. Vi fikk et opplegg av ypperste klasse som deltagerne og vi var enormt fornøyde med. Vi er sikre på at Ildsjel Horten er med på å styrke de gode kreftene i kommunen vår og at vi bare har sett begynnelsen av hva disse ungdommene kan gjøre framover!»

Silje Vaadal, kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close