Kortkurs

Hvert år er vi innom ulike organisasjoner og miljøer og holder kortere kurs. Noen er bare på en time, andre varer en hel arbeidsdag. Tema og fokus kan variere, alt fra teambuilding og gruppedynamikk til strategiutvikling og politisk påvirkningsarbeid. Under ser du en liste over noen av temaene vi har holdt kurs om, men om dere ser etter noe spesifikt som ikke står på listen: Kontakt oss, så tar vi en prat og ser hva vi kan få til sammen.

 • Teambuilding – gjennomføring og opplæring
 • Motivasjon – egen og andres
 • Kongstanker – lederskap og visjoner
 • Dynamikk og prestasjon – hvordan fungerer gode grupper?
 • Roller og relasjoner i styret
 • Strategi- og målutvikling
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Retorikk
 • Politikk og samfunnspåvirkning
 • Kommunikasjon (ekstern)
 • Personlige styrker og positiv psykologi
 • Mentorvirksomhet – et opplegg for din organisasjon

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close