Internasjonalt

Gjennom EØS-midlene støtter Norge en lang rekke tiltak i 15 ulike EU-land. Fundatum deltar i ordningen for sivilsamfunnet, og har så langt deltatt i samarbeid i Hellas, Slovakia og Polen.

Dersom din organisasjon har et ønske om utveksling, studieopplegg eller lederkurs i samarbeid med organisasjoner i EU kan det tenkes vi kan hjelpe deg.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close