Folkehøgskoler

Fundatum og folkehøgskolene har et felles prosjekt når det gjelder å danne og utvikle unge mennesker. Derfor falt det seg naturlig for oss å se på hva vi kunne gjøre i fellesskap, foreløpig har det endt med utviklingsprogrammer for 2. års elever på syv ulike skoler, i nær dialog med Folkehøgskolekontoret om hvordan skolene kan gi disse et best mulig tilbud.

I de fleste av programmene kobler vi sammen 2. års elevene på to ulike skoler, og gjennomfører tre samlinger i løpet av skoleåret – én hos oss på Sentralen og én på hver av de to ulike skolene.

2. års elevene er viktige kulturbærere og rollemodeller på skolene både sosialt og faglig. Vi hjelper dem med å finne og definere sin rolle tidlig i skoleåret, bistår dem med å sette en mål- og strategiplan for året og gir dem verktøy for hvordan de kan fungere best mulig. Samtidig er vi opptatt av at hver enkelt deltager skal få utvikle seg og nyttiggjøre seg av den unike muligheten det er å være 2. års elev.
«Vil takke dere for den fine jobben dere har gjort med stipendiatene våre! De er svært fornøyde med opplegget, og har bidratt veldig positivt for skolen i løpet av hele skoleåret. Tror nok at det arbeidet dere gjør med dem har vært sterkt medvirkende til å ansvarliggjøre dem og gi dem verktøy for å gjøre oppgavene sine.

Stipendiatene uttaler også at det har vært veldig interessant og nyttig å møte stipendiater fra en annen skole og jobbe sammen med dem.»

Karina Thonander, assisterende rektor Follo Folkehøgskole


«Kurset med Fundatum gjorde både meg og stippegruppa mye, mye bedre. Jeg lærte utrolig mye om meg selv og de andre i gruppa, kunnskap som kommer godt med under et intensivt år på folkehøyskole.»

Sigrid Håndlykken, stipendiat Voss Folkehøgskole


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close