Våre programmer

Vi utvikler og gjennomfører programmer på en lang rekke områder, med et bredt spekter av partnere og oppdragsgivere. Hvert enkelt program er skreddersydd for å treffe målgruppen på deres premisser. Under ser du en oversikt over hovedområdene vi jobber på, du finner eksempler på programmer under hvert enkelt område.


Lokalsamfunn

Samarbeid med kommuner og bydeler

Organisasjoner

Programmer for frivillige organisasjoner

Kortkurs

Kortere kurs, fra noen timer til en hel dag

Folkehøgskoler

Lederprogrammer for 2. års elever (stipendiater)

Windjammer

Unge mennesker får en ny start med Christian Radich

Internasjonalt

Vårt arbeid utenfor Norge

Ungdoms
parlamentet

Demokratiskole for unge ledere
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close