Om stiftelsen

Fundatum er en ideell stiftelse som ble stiftet 1. januar 2017. Vi springer ut av et uformelt nettverk av ledere fra ideell sektor. Stiftelsen er registrert i Frivillighetsregisteret og er underlagt Stiftelsesloven.


Vårt formål

«Stiftelsen Fundatum har som formål å utvikle engasjerte unge mennesker gjennom å styrke deres personlige utvikling, kompetanse og samfunnsengasjement. Dette gjøres gjennom kurs, rådgivning og lignende, med et særlig fokus på ideell sektor. Stiftelsen skal være religiøst og politisk uavhengig
og nøytral.»search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close