Filosofi

Fundatum er en ideell stiftelse som jobber med lederutvikling og kompetansebygging for unge ildsjeler og talenter. Vi springer ut av et uformelt nettverk av ledere fra ideell sektor og har holdt kurs sammen i østlandsområdet de siste årene. Alle våre kursholdere mange års erfaring med ungdom og ledelse fra et bredt spekter av virksomhetsfelter.

Fundatum er religiøst og politisk uavhengig. Vi ønsker å støtte unge mennesker som har et engasjement for å endre sin verden på en eller annen måte, fra små lokale prosjekter til de store globale spørsmålene.

I våre programmer legger vi vekt på å utvikle deltakernes lederegenskaper og samfunnsengasjement, og gi dem håndfast kompetanse de kan bruke i sitt arbeid. Men vi er vel så opptatt av å bygge våre deltakere som mennesker. Vi vet at grunnlaget for god ledelse og gode liv handler mye om det samme, nemlig å forstå hvem man er, hva man blir motivert av og hvordan man får med seg andre dit man ønsker å komme.

I vårt arbeid kobler vi perspektiver og idealer fra historien og moderne vitenskap sammen med unge menneskers hverdag og framtid. Vi trekker veksler på en lang rekke fagfelter, alt fra filosofi og kunsthistorie til kommunikasjon og ledelse.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close